Tin Tức

trung tâm bảo trợ số 4 Ba vì | Hà nội

Giám đốc Trung tâm BTXH IV cho biết: Trung tâm có hai cơ sở cách nhau trên 10 km, trong đó trụ sở chính đóng tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì và cơ sở 2 đóng tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tổng số đối tượng đơn vị đang quản lý là 346 người, trong đó 70% là nuôi dưỡng suốt đời, 30% đối tượng có khả năng tái hòa nhập cộng đồng.
đây là nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng số đối tượng lang thang nhiều nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • todayTime Thứ BaDay Off!

Show all timings

 • Monday09:00 – 17:00
 • Tuesday09:00 – 17:00
 • Wednesday09:00 – 17:00
 • Thursday09:00 – 17:00
 • Friday09:00 – 17:00


 • mapMarkerGrey

  thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, Vietnam


 • phone

  043.3863080


 • mapMarkerGrey

  thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, Vietnam


 • phone

  043.3863080

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *