• Các chương trình xã hội
  • Các địa chỉ đặc biệt
  • Khuyết tật, khiếm thính & thị
  • Mái ấm & nhà tạm lánh
  • Nuôi dưỡng Lão
  • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
  • Phòng khám, chữa bệnh
  • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
  • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Liên Hệ

Liên hệ chúng tôi

Email: [email protected]
Tel: 0833988996
hay điền nội dung trực tiếp vào các thông tin bên dưới

[wpforms id=”1106″ title=”false” description=”false”]