Tin Tức

Nhà Dưỡng Lão an dưỡng | Khánh Hòa

Nhà Dưỡng lão an dưỡng tỉnh Khánh Hòa hiện đang phụng dưỡng và chăm sóc 12 dưỡng lão viên, là những người có công với cách mạng. Trong đó, dưỡng lão viên lớn tuổi nhất là ông Tạ Văn Sinh – 92 tuổi và ít tuổi nhất là bà Hoàng Thị Dung – 70 tuổi.

Các dưỡng lão viên ở đây gồm: 04 dưỡng lão viên là thân nhân liệt sỹ, 01 dưỡng lão viên là cán bộ Tiền khởi nghĩa, 02 dưỡng lão viên là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 05 dưỡng lão viên là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

 • todayTime Thứ BaDay Off!

Show all timings

 • Monday09:00 – 17:00
 • Tuesday09:00 – 17:00
 • Wednesday09:00 – 17:00
 • Thursday09:00 – 17:00
 • Friday09:00 – 17:00

 • mapMarkerGrey

  3 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam


 • phone

  (058)3822677


 • mapMarkerGrey

  3 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam


 • phone

  (058)3822677

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *