• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Nhà Dưỡng lão an dưỡng tỉnh Khánh Hòa hiện đang phụng dưỡng và chăm sóc 12 dưỡng lão viên, là những người có công với cách mạng. Trong đó, dưỡng lão viên lớn tuổi nhất là ông Tạ Văn Sinh – 92 tuổi và ít tuổi nhất là bà Hoàng Thị Dung – 70 tuổi.

Các dưỡng lão viên ở đây gồm: 04 dưỡng lão viên là thân nhân liệt sỹ, 01 dưỡng lão viên là cán bộ Tiền khởi nghĩa, 02 dưỡng lão viên là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 05 dưỡng lão viên là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00