• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Hoàng Mai là mái trường của hơn 80 trẻ chậm phát triển trí tuệ (hội chứng Down, bại não nhẹ), trẻ bại liệt…

Ớ đây, các em được học tập các kỹ năng để tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như hướng nghiệp và giúp đỡ các em có thể hòa nhập với cộng đồng.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00