• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Xây mới và đi vào hoạt động 29/4/1999 từ nguồn vốn UBND tỉnh BR-VT và Tập đoàn dầu khí Bp Star oll.

giai đoạn 2 Xây mới khu hội trường 250 chỗ ngồi năm 2009 nguồn vốn của tập đoàn SCG Thái Lan.

Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật…

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn