• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỉ và chậm phát triển, đang nuôi dưỡng học sinh khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ.

– Số lượng: 95 (nam: 52 em, nữ: 43 em).
– Độ tuổi: 0 – 3 tuổi: 17 em, 4 – 7 tuổi: 06 em, 8 – 11 tuổi: 29 em, 12 – 16 tuổi: 35 em, trên 16 tuổi: 08 em
– Đối tượng gồm :
 • Khiếm thính: 53 em
 • Mồ côi cha: 01 em
 • Mồ côi mẹ: 01 em
 • Chính sách: 04 em
 • Tâm thần: 42 em

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00