• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề
được thành lập từ năm 1997. Khi thành lập có tên là Trung tâm Bảo trợ xã hội, đến tháng 4/2014 đổi tên thành Trung tâm Công tác xã hội.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng phòng và điều trị cho người rối nhiễu tâm trí; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác theo quy định; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Nhà nước; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị khuyết tật nặng.
Hiện nay Trung tâm đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 129 đối tượng bao gồm người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00