• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Trung tâm hiện nay nuôi dưỡng 120 đối tượng gồm 40 đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa, bị mù lòa; 12 trẻ câm điếc; 50 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi (trong đó có 6 em nhiễm HIV) và 18 người tâm thần kinh.

Họ là những con người không có quê hương, không có gia đình …

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00