• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Ngày 6/01/2015, làng trẻ em SOS Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân và đổi tên thành làng SOS Huế.

Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, Thành phố Huế được Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp tài trợ kinh phí xây dựng và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi từ năm 2001. Trung tâm hiện có 9 khu nhà, trong đó có 6 nhà đang nuôi dạy 35 trẻ mồ côi từ 5 đến 22 tuổi; với 13 em đang theo học CĐ – ĐH. Đến nay, Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủy Xuân sẽ được sát nhập vào Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Đây là thành viên thứ 17 trong hệ thống làng SOS Việt Nam. Theo đó, các bên thống nhất Hội AEVN chuyển giao trung tâm cho làng trẻ em SOS Việt Nam và tiếp tục tài trợ đến năm 2019. Làng SOS Việt Namtiếp nhận toàn bộ số trẻ đang được nuôi dưỡng, riêng học viên lò bánh mì Pháp đang học việc sẽ được tách ra khỏi làng SOS Việt Nam trong năm 2016. Làng SOS quốc tế cam kết tài trợ kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, nuôi dưỡng và duy trì hoạt động thường xuyên cho làng SOS Huế. UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho làng SOS Huế theo hướng dẫn của Bộ Lao động TB&XH.

Hiện tại thành làng SOS Huế có 9 căn nhà bao gồm cả khu hành chính, nuôi dưỡng 35 trẻ mồ côi. Việc thành lập làng SOS Huế nhằm kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ, giúp đỡ để các em có cuộc sống tốt hơn.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00