• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

tính đến 2015 chỉ còn 57 bệnh nhân, nhìn những bệnh nhân lớn tuổi sống suốt đời ở Trại phong và mất trong Trại, kẻ có người thân kẻ không người thân, đều làm chúng tôi thấy chạnh lòng thương cảm vì họ thật sự sống hết sức thiếu thốn về mọi mặt.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00