• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề
 • Tiếp nhận và nuôi dưỡng những người già cả, neo đơn không nơi nương tựa, giúp họ an tâm về nơi ăn chốn ở.
 • Tổ chức một cuộc sống mới có nề nếp quy cũ theo tinh thần yêu thương và hiểu biết của Đức Phật, nhắm xây dựng mái ấm thành một đại gia đình mà tất cả các mọi thành viên đều tìm được niềm vui và hạnh phúc.
 • Giúp các cụ có một cuộc sống mới, có ý nghĩa dưới ánh sáng của giáo lý Đức Phật. Hướng dẫn các cụ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để tinh thần được nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc trong quảng đời cuối cùng của mình, và gieo trồng hạt giống thiện nghiệp cho nhiều đời về sau.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn