• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Mái ấm dành cho những người mẹ trẻ cơ nhỡ, lầm lỡ….

Hiện đang có 17 em cơ nhỡ + 4 bé sơ sinh + 1 em 2 tuổi, có vài em chỉ mấy tuần tuổi…

Đang rất cần đồ cho các em bé sơ sinh.

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn