• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Hiện trong khuôn viên Phước Linh – Đại Bi Quán đã hình thành ba mái ấm :

 • Mái ấm Hoàng Hôn ( trực tiếp nuôi dưỡng người già neo đơn không nơi nương tựa)
 • Mái ấm Bình Minh (trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em mồ côi ,trẻ em tàn tật không nguồn cấp dưỡng, không nơi nương tựa )
 • Mai ấm Học Đường (trực tiếp nuôi và tài trợ trực tiếp cho học sinh nghèo hiếu học tiếp tục cắp sách đến trường). Kinh phí hoạt động dựa vào lòng Hảo Tâm của chư bá tánh thập phương .

Nhà Chùa rất cần được thông tin rộng rải để dể dàng đón nhận sự ủng hộ của Quý Nhà Hảo Tâm ở khắp mọi nơi , hầu đủ nhân duyên hoàn thành Phật Sự

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn