• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Gia đình tình thương Tê-Phan do ông Piô X Hoàng Văn Bình  thành lập vào ngày 10/7/1985

Hoạt động: nuôi dưỡng; giáo dục và đào tạo; tập vật lý trị liệu cho 51 em khuyết tật, mồ côi và chăm sóc 10 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. 
Cơ sở: một nhà dành cho các em Nam, một nhà dành cho các em Nữ, khu vực học tập cho các em, khu vực riêng để tập vật lý trị liệu

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00