• Các chương trình xã hội
 • Các địa chỉ đặc biệt
 • Khuyết tật, khiếm thính & thị
 • Mái ấm & nhà tạm lánh
 • Nuôi dưỡng Lão
 • Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, mồ côi
 • Phòng khám, chữa bệnh
 • Trại phong, sida & nhiễm dioxin
 • Trung Tâm & Trường dạy nghề

Tiền thân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương II ở Biên Hoà là Trú xá người điên ở Biên Hoà được xây dựng năm 1915. Người dân địa phương quen gọi với cái tên: Nhà thương điên Biên Hoà. 

Năm 1915, chính quyền thuộc địa Pháp cho xây dựng một khu quản lý người bị bệnh tâm thần tại tỉnh Biên Hoà. Ngày khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 3 năm 1915. Từ khi xây dựng cho đến nay, cơ sở này nhiều lần đổi tên gọi như Trú xá người điên Biên Hòa (1915), Dưỡng trí viện Nam Kỳ (Quyết định của Toàn quyền Đông Dương ký ngày 21 tháng 11 năm 1937), Dưỡng trí đường Biên Hòa (Theo quyết định của ông Hoàng Minh Châu – chủ tịch Uỷ ban tỉnh Biên Hoà sau Cách mạng tháng Tám ký ngày 12 tháng 10 năm 1945), Dưỡng trí viện bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, Bệnh viện Tâm trí Biên Hòa (từ 1975 – 1980), Bệnh viện tâm thần Biên Hòa (từ năm 1980 – 2003) rồi đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (từ năm 2003 – nay).

Trải qua các giai đoạn phát triển, cơ sở của bệnh viện này được duy trì, mở mang thêm cơ sở vật chất cũng như đội ngũ thầy thuốc. Thời kỳ đầu xây dựng, toàn trú xá có 15 toà nhà, gọi chung là Trại nuôi bệnh; được chia thành các khu quản lý và điều trị. Việc chữa trị dành cho người bệnh nước ngoài (chủ yếu là người Pháp) và người bệnh Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1954, do tình trạng chiến tranh nên tình trạng duy trì cơ sở này gặp nhiều khó khăn. Dầu vậy, cơ sở được tổ chức thành 17 trại, chia thành 7 khu để hoạt động. Người có công duy trì bệnh viện này là bác sĩ Nguyễn Văn Hoài. Những năm cuối thập niên 60 (thế kỷ XX), cơ sở bệnh viện được mở rộng, đầu tư với 18 khu trại với nhiều phòng chức năng được đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh. Sau đó, bệnh viện mở rộng thêm 03 trại, các khu khám, điều trị bệnh được đầu tư mở rộng, tăng cường trang thiết bị chuyên môn cho đến năm 1975.

  1 Review for BV Tâm Thần & nhà mở Đồng Nai

  Đóng góp thông tin

  Bạn vui lòng cung cấp nội dung bình luận chi tiết hơn để chúng tôi liên lạc và hỗ trợ bạn tốt hơn

  Show all timings
  • Monday09:00 - 17:00
  • Tuesday09:00 - 17:00
  • Wednesday09:00 - 17:00
  • Thursday09:00 - 17:00
  • Friday09:00 - 17:00